Kritikk

Oversettelse som remake

Thomas Lundbo gjør dristige valg i sin oversettelse og videreutvikling av franskmannen La Bruyères bok fra 1600-tallet. Slik viser han oss ytterkantene av hva oversettelse faktisk kan være.

Thomas Lundbo
Karakterer etter La Bruyère. Moraltekster
Cappelen Damm, 2014

Logikk og overmakt

Jon Hellesnes held Arne Garborgs argumenterande religionskritikk fram som ideal, og påviser kognitiv svikt hos Friedrich Nietzsche. Men også hans eigen tekst viser kor forførande Nietzsches tankegods er.

Jon Hellesnes
Meining? Religionskritikk og filosofi hos Nietzsche og Garborg
Samlaget, 2014

Subjektiv saklighet

En bok som berører mange interessante problemstillinger. Men redaktørene gjør for lite ut av stoffet sitt.

Norunn Askeland og Eva Maagerø (red.)
Om å utfordre vanen. Samtaler om litterær sakprosa
Cappelen Damm akademisk, 2014

Prosa i sakens tjeneste

Hva slags saker er det som brenner for ferske sakprosaister i dag? spør jeg meg før jeg åpner Signatur. Nye norske stemmer. Ved endt lesning synes det mer relevant å spørre hva det er som gjør at noen av disse tekstene oppleves som mer brennende enn andre.

Knut Olav Åmås (red.)
Signatur. Nye norske stemmer
Cappelen Damm, 2014

En sann thriller

Spor er en vellykket blanding av journalistiske arbeidsmetoder og skjønnlitterære virkemidler.

Lena Sundström
Spor
Oversatt av Erik Ringen
Spartacus forlag, 2014

Familien er verst

Romanens død blir proklamert med jevne mellomrom, senest av Dag Solstad denne våren. En ny dansk bok om slekten Ibsen viser imidlertid at den klassiske romanen lever videre i beste velgående – som familiebiografi.

Joen Bille
Villa Ibsen. Min mormors hus. En familiekrønike
Dansk Gyldendal, 2014

Brutte kunnskapsløfter

Skolesektorens problemer og utfordringer blir belyst både fra innsiden og utsiden i to aktuelle debattbøker.

Karl-Eirik Kval
Det store skolesviket
Dreyer, 2014

Magnus Marsdal
Lærerkoden
Manifest, 2014

Oversettelsens tidsalder

Oversettelsesvitenskapen overskrider de påståtte grensene mellom naturvitenskap og hermeneutikk og viser hvordan ulike metoder og forgreninger av kunnskapens trær kan befrukte hverandre. Og hele tiden ligger metaforene på lur – in herba latens, så å si.

Susan Bassnett
Translation
Routledge – New Critical Idiom, 2013

Ribbede fredsduer

Et standardverk om den kalde krigen og den politiske venstresidens naivitet overfor Sovjetunionen.

Bent Jensen
Ulve, får og vogtere. Den kolde krigen i Danmark 1945–1991
Gyldendal Dansk Forlag, 2013

Kunsthistorikerens eros

Biografien om den fargerike kunsthistorikeren og riksantikvaren Harry Fetts liv og virke har alt: et interessant biografiobjekt, gode historier og en dramatisk tidskoloritt.

Kristin B. Aavitsland
Harry Fett. Historien er lengst.
Pax, 2014

I begynnelsen var ordet

Bokhistorie blir allmennhistorie i to bøker om lesning i Norge.

Elisabeth S. Eide
Bøker i Norge. Boksamlinger, leseselskap og bibliotek på 1800-tallet
Pax, 2013

Jostein Fet
Stemmer frå ei fjern tid. Forteljingar om bøker, viser, magiske formlar og merkelege teikn 1550–1814
Samlaget, 2014

Parykk-Voltaire

Prototypen på den samfunnsengasjerte, frie intellektuelle. Litteraten og fritenkeren som står opp mot autoriteter og taler menneskeverdets sak. Ytringsfrihetens forkjemper. Alt dette utgjør bare en av mange Voltaire-figurer, skal vi tro ny monografi.

Camilla Kolstad Danielsen
Opplysningens stjerne. Voltaire 1694–1778
Humanist forlag, 2014

Et pionerarbeid

Ivo de Figueiredo kaller selv sitt store oversiktsverk om norsk scenedramatikk fra 1890 til 2000 med den fyndige tittelen Ord/Kjøtt for et pionerarbeid. Og han har full dekning for betegnelsen. Selv om det er skrevet om norske dramatikere tidligere, er dette den første samlede framstilling.

Ivo de Figueiredo
Ord/Kjøtt. Norsk scenedramatikk 1890–2000
Cappelen Damm, 2014