Peter Normann Waage

Et utfordrende naboskap

Nytt storverk om Norge og Russland legger i overkant stor vekt på det offisielle samarbeidet landene imellom. Den mellomfolkelige utvekslingen kommer ikke like godt frem.

Jens Petter Nielsen (red.)
Russland kommer nærmere. Norge og Russland 1814–1917
Pax Forlag, 2014

Sven G. Holtsmark (red.)
Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917–2014
Pax Forlag, 2015