Om Prosa

Redaktør: Merete Røsvik

Redaksjonsmedarbeider: Kjerstin Gjengedal

Redaksjonsråd: Toril Opsahl, Erik Steineger, Håvard Friis Nilsen og Eve-Marie Lund.

Design av papirutgaven: Johanne Hjorthol

ISSN: 0805-276X

Opplag: 4950

Nettdesign: Anyone

Prosa er et uavhengig, allmennkulturelt tidsskrift om norsk og oversatt sakprosa.

Prosa er Norges største litteraturtidsskrift. Det ble opprettet i 1995 og kommer ut med seks nummer i året.

Prosa ble kåret til Årets tidsskrift 2023 av Norsk Tidsskriftforening. I juryens begrunnelse står det blant annet: «Årets vinner presenterer sakprosafeltet på en slik måte at både de store linjene og enkeltaktørene kommer tydelig fram. […] layout og tekst av høyeste kvalitet [gjør] lesingen til en fornøyelse.» Les mer her. I 2017 fikk tidsskriftet Norsk Tidsskriftforenings pris for språk og formidling.

Utgiver er Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, og abonnement på Prosa er inkludert i medlemskap i foreningen. Ikke-medlemmer kan også tegne abonnement.

I Prosa finner du tekster på både nynorsk og bokmål. Nåværende redaktør er nynorskbruker, derfor er nynorsk rammespråk i papirutgaven. På nettsidene er rammespråket av praktiske årsaker bokmål.

Prosa er medlem av Norsk Tidsskriftforening og blir redigert i tråd med Redaktørplakaten.

E-post: redaksjon@prosa.no
Postadresse: Postboks 172 Bogstadveien, 0323 Oslo
Besøksadresse: Uranienborgveien 2, 0258 Oslo