Om Prosa

Redaktør: Roman Linneberg Eliassen

Redaksjonsråd: Ika Kaminka, Erik Steineger, Thor Olav Iversen, Camilla Bakken Øvald

Design av papirutgaven: Johanne Hjorthol

ISSN: 0805-276X

Opplag: 5000

Nettdesign: Anyone

Prosa er et uavhengig, allmennkulturelt tidsskrift om norsk og oversatt sakprosa.

Prosa ble opprettet i 1995 og er Norges største litteraturtidsskrift.

Utgiver er Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, og abonnement på Prosa er inkludert i medlemskap i foreningen. Ikke-medlemmer kan også tegne abonnement.

Prosa ble kåret til årets tidsskrift 2023 av Norsk Tidsskriftforening og til årets nordiske kulturtidsskrift 2023 av Nordisk kulturtidskriftsförening. I den norske juryens begrunnelse står det blant annet: «Årets vinner presenterer sakprosafeltet på en slik måte at både de store linjene og enkeltaktørene kommer tydelig fram. […] layout og tekst av høyeste kvalitet [gjør] lesingen til en fornøyelse.»

I 2017 fikk tidsskriftet Norsk Tidsskriftforenings pris for språk og formidling.

Prosa er medlem av Norsk Tidsskriftforening og blir redigert i tråd med Redaktørplakaten.

E-post: redaksjon@prosa.no
Postadresse: Postboks 172 Bogstadveien, 0323 Oslo
Besøksadresse: Uranienborgveien 2, 0258 Oslo