Morten Tønnessen

Natur og kultur

En mangefasettert bok som begynner med den første naturvitenskapelige avhandlingen trykt i Norge og slutter med et oppgjør med o-faget.

Merethe Roos og Johan Tønnesson (red.)
Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer
Cappelen Damm Akademisk, 2017

Miljøvern for dummies

Vitenskapsjournalisten Elizabeth Kolbert har skrevet et imponerende populærvitenskapelig verk om menneskets innvirkning på livsmangfoldet på denne planeten.

Elizabeth Kolbert
Den sjette utryddelsen. En unaturlig historie
Oversatt av Karen Lykke Syse og Jon Anstein Olsen
Mime forlag, 2015