Publisert på nett

Et utfordrende naboskap

Nytt storverk om Norge og Russland legger i overkant stor vekt på det offisielle samarbeidet landene imellom. Den mellomfolkelige utvekslingen kommer ikke like godt frem.

Jens Petter Nielsen (red.)
Russland kommer nærmere. Norge og Russland 1814–1917
Pax Forlag, 2014

Sven G. Holtsmark (red.)
Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917–2014
Pax Forlag, 2015

Skandaløse feilvurderinger

Børre Haugstad klarer bragden å gjøre granskingen av tiåret 1917–27 i den lille foreningen Nasjonalgalleriets Venner til uhyre spennende lesning.

Børre Haugstad
Krig, kunst og kollaps. Reder-kapitalen og Nasjonalgalleriet
Schreibtisch Verlag, 2015

Sjalusi, utroskap og nabokrangel

Engasjert naturvitenskapelig sakprosa er mangelvare. Boka Meisenes hemmelige liv bidrar i riktig retning. Men den har en svakhet som er nokså utbredt i denne typen bøker.

Andreas Tjernshaugen
Meisenes hemmelige liv
Kagge Forlag, 2015

Et forsøk verdt

Hvordan bygger man en forfatteridentitet? Spørsmålet burde være grunnleggende for alle som sysler med norsk litteratur, enten det er forleggere, bokhandlere eller forfatterne selv. Men i en tid da interessen for det personlige, det selvutleverende og det private i litteraturen er konstant høy, er den én gruppe som glimrer med sitt fravær i medieoffentligheten. Og det er de norske sakprosaforfatterne. Med unntak av en håndfull som kanskje kan kalles «kjendisforfattere», framstår norske sakprosaister som en merkelig ansiktsløs og anonym flokk. En gruppe hardt arbeidende mennesker som synes sak er viktigere enn person, og som oftere identifiserer seg med sin fagutdannelse enn med sin forfatterrolle.