Tollef Mjaugedal

En vinglete dans

Innsiktsfull bok om strafferettslig utilregnelighet og om den vanskelige grensedragningen mellom psykiatri og juss.

Svein Atle Skålevåg
Utilregnelighet. En historie om rett og medisin
Pax Forlag, 2016