Kritikk

Å forstå ekstremisme

Øyvind Strømmen har skrevet en opplysende trilogi om bevegelsene på ytre høyre fløy. Imidlertid gjør han for mye for å alarmere, og for lite for å forstå ekstremistene.

Øyvind Strømmen
Det mørke nettet
Cappelen Damm, 2011

Den sorte tråden
Cappelen Damm, 2013

I hatets fotspor
Cappelen Damm, 2014

Van Goghs egen stemme

Vincent van Goghs brev har tydelige litterære kvaliteter, og beskriver hans kamp for og med kunsten. Deres betydning for tolkningen av hans kunst kan neppe overvurderes.

Vincent van Gogh
Å skrive livet. 265 brev og 110 originale skisser 1872–1890
Oversatt av Eva-Marie Lund
Aschehoug, 2014

Duster og dukser

Norsk papirpresse er på vei inn i solnedgangen. Da er det lov å feire det som har vært.

Martin Eide (red.)
Journalistikkens norske klassikere … ved noen av dem
Universitetsforlaget, 2014

Robert Meyer og Steinar Wiik (red.)
Fredrik Stabel. Man kan si hva man vil om Napoleon …
No Comprendo Press, 2014

Lærde etterretninger

For alle som interesserer seg for kritikkhistorie, er dette en uomgjengelig utgivelse. Fra ikke-ekspertens perspektiv hadde noen av bidragene imidlertid stått seg på å være litt mindre innforståtte.

Eivind Tjønneland (red.)
Kritikk før 1814. 1700-tallets politiske og litterære offentlighet
Dreyers forlag, 2014

Myteknusing om Ibsen

Jørgen Haugen ønsker å knuse myter om Henrik Ibsen. Spørsmålet er om han ikke i stedet ender opp med å skape nye.

Jørgen Haugan
Dommedag og djevlepakt. Henrik Ibsens forfatterskap – fullt og helt
Gyldendal, 2014

Sprikende om det totalitære

To nye bøker om totalitær tenkning inneholder begge gode leseopplevelser og tankevekkende bidrag. Men ingen av dem klarer å sy det sammen til en tilfredsstillende helhet.

Håvard Friis Nilsen og Helge Jordheim (red.)
Politisk frihet
Res Publica, 2014

Øystein Sørensen, Bent Hagtvet og Nik. Brandal (red.)
Intellektuelle og det totalitære: Pervertert idealisme?
Dreyers forlag, 2014

Boller, brus og revolusjon

Fem barne- og ungdomsbøker gir til sammen et imponerende fyldig og nyansert bilde av et lite og lutfattig Norges vei til frihet.

Atle Næss og Lene Ask
I Grunnlovens hus
Gyldendal, 2014

Ole Røsholdt og Håkon Lystad
Yngstemann på Eidsvoll
Mangschou, 2014

Jon Ewo og Bjørn Ousland
1814. Nære på
Cappelen Damm, 2014

Pia Strømstad og Ketil Selnes
17. mai – Faktaløve
Cappelen Damm, 2014

Beate Muri
Historien om 17. mai
Omnipax, 2014

Grepa kvinnfolk

Tre ulike bøker om særdeles ulike kvinner. Til sammen forteller de en viktig historie om kvinneliv før og nå.

Astrid Lorenz
Fra de frimodiges leir. Ragna Nielsen, født Ullmann – skolearkitekt og kvinnereformator
Aschehoug, 2014

Aud Valborg Tønnessen
Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble vår første kvinnelige prest
Pax, 2014

Solveig Aareskjold
Lesebok for jenter. Frå Homer til The Hunger Games
Samlaget, 2014

Oversettelse som remake

Thomas Lundbo gjør dristige valg i sin oversettelse og videreutvikling av franskmannen La Bruyères bok fra 1600-tallet. Slik viser han oss ytterkantene av hva oversettelse faktisk kan være.

Thomas Lundbo
Karakterer etter La Bruyère. Moraltekster
Cappelen Damm, 2014

Logikk og overmakt

Jon Hellesnes held Arne Garborgs argumenterande religionskritikk fram som ideal, og påviser kognitiv svikt hos Friedrich Nietzsche. Men også hans eigen tekst viser kor forførande Nietzsches tankegods er.

Jon Hellesnes
Meining? Religionskritikk og filosofi hos Nietzsche og Garborg
Samlaget, 2014

Subjektiv saklighet

En bok som berører mange interessante problemstillinger. Men redaktørene gjør for lite ut av stoffet sitt.

Norunn Askeland og Eva Maagerø (red.)
Om å utfordre vanen. Samtaler om litterær sakprosa
Cappelen Damm akademisk, 2014

Prosa i sakens tjeneste

Hva slags saker er det som brenner for ferske sakprosaister i dag? spør jeg meg før jeg åpner Signatur. Nye norske stemmer. Ved endt lesning synes det mer relevant å spørre hva det er som gjør at noen av disse tekstene oppleves som mer brennende enn andre.

Knut Olav Åmås (red.)
Signatur. Nye norske stemmer
Cappelen Damm, 2014

En sann thriller

Spor er en vellykket blanding av journalistiske arbeidsmetoder og skjønnlitterære virkemidler.

Lena Sundström
Spor
Oversatt av Erik Ringen
Spartacus forlag, 2014

Familien er verst

Romanens død blir proklamert med jevne mellomrom, senest av Dag Solstad denne våren. En ny dansk bok om slekten Ibsen viser imidlertid at den klassiske romanen lever videre i beste velgående – som familiebiografi.

Joen Bille
Villa Ibsen. Min mormors hus. En familiekrønike
Dansk Gyldendal, 2014