Kritikk

Platons mange stemmer

Finnes Platon? En skandinavisk oversetterbragd kan få oss til å tvile på nettopp det.

Platon
Samlede verker I–IX
Vidarforlaget, 1999–2008
Oversatt av Christine Amadou, Leiv Amundsen, Øivind Andersen, Mette Heuch Berg, Jens Braarvig, Tormod Eide, Eyjólfur Kjalar Emilsson, Tore Frost, Egil Kraggerud, Håvard Løkke, Henning Mørland, Øyvind Rabbås, Vigdis Songe-Møller, Eirik Welo og Egil A. Wyller

Platon
Skrifter 1–5
Atlantis Bokförlag, 2000–2009
Oversatt av Jan Stolpe

Platon
Samlede værker i ny oversættelse
Dansk Gyldendal, 2009–2015
Oversatt av Ole Balslev, David Bloch, Clara Elisabet Bryld, Bent Christensen, Johnny Christensen, Henrik Fich, Jakob Leth Fink, Ivar Gjørup, Rasmus Gottshalck, Niels Grotum, Heine Hansen, Mogens Herman Hansen, Martin Harbsmeier, Jette Hesse, Gudrun Haastrup, Thomas Kjeller Johansen, Steffen Lund-Jørgensen, Marcel Lysgaard Lech, Christel Tvedegaard Lund, Jørgen Mejer, Erik Nis Ostenfeld, Fritz S. Pedersen, Adam Schwartz, Rasmus Sevelsted, Chr. Gorm Tortzen og Carsten Weber-Nielsen.

Apostlenes apostel

Ble Maria Magdalena utsatt for en svertekampanje? Et rikholdig kulturhistorisk materiale peker i en annen retning.

Kristin Brandsegg Johansen
Maria Magdalena. Disippelen Jesus elsket.
Aschehoug, 2014

Jonas og Gahr Støre

Om Jonas Gahr Støre er statsministeremne, vil framtida visa. At AP-leiaren er godt bokemne, har vist seg alt i haust.

Jonas Gahr Støre i samtale med Jonas Bals
I bevegelse. Veivalg for det 21. århundre
Cappelen Damm, 2014

Ståle Wig
Seierherren. En uautorisert biografi om Jonas Gahr Støre
Kagge, 2014

Erik Aasheim og Nina Stensrud Martin
Jonas
Gyldendal, 2014

Selvhjelp fra uventet hold

I to selvhjelpsbøker av året skal formidling av naturvitenskaplige innsikter sette hver og en av oss i stand til å smi vår egen lykke. Er det uproblematisk at vi støtter oss til naturvitenskapen i jakten på et godt liv?

Bjørn Grinde
Bevissthet. Forstå hjernen og få et bedre liv
Spartacus, 2014

Torkil Berge, Lars Dehli og Elin Fjerstad
Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag
Aschehoug, 2014

Å forstå ekstremisme

Øyvind Strømmen har skrevet en opplysende trilogi om bevegelsene på ytre høyre fløy. Imidlertid gjør han for mye for å alarmere, og for lite for å forstå ekstremistene.

Øyvind Strømmen
Det mørke nettet
Cappelen Damm, 2011

Den sorte tråden
Cappelen Damm, 2013

I hatets fotspor
Cappelen Damm, 2014

Van Goghs egen stemme

Vincent van Goghs brev har tydelige litterære kvaliteter, og beskriver hans kamp for og med kunsten. Deres betydning for tolkningen av hans kunst kan neppe overvurderes.

Vincent van Gogh
Å skrive livet. 265 brev og 110 originale skisser 1872–1890
Oversatt av Eva-Marie Lund
Aschehoug, 2014

Duster og dukser

Norsk papirpresse er på vei inn i solnedgangen. Da er det lov å feire det som har vært.

Martin Eide (red.)
Journalistikkens norske klassikere … ved noen av dem
Universitetsforlaget, 2014

Robert Meyer og Steinar Wiik (red.)
Fredrik Stabel. Man kan si hva man vil om Napoleon …
No Comprendo Press, 2014

Lærde etterretninger

For alle som interesserer seg for kritikkhistorie, er dette en uomgjengelig utgivelse. Fra ikke-ekspertens perspektiv hadde noen av bidragene imidlertid stått seg på å være litt mindre innforståtte.

Eivind Tjønneland (red.)
Kritikk før 1814. 1700-tallets politiske og litterære offentlighet
Dreyers forlag, 2014

Myteknusing om Ibsen

Jørgen Haugen ønsker å knuse myter om Henrik Ibsen. Spørsmålet er om han ikke i stedet ender opp med å skape nye.

Jørgen Haugan
Dommedag og djevlepakt. Henrik Ibsens forfatterskap – fullt og helt
Gyldendal, 2014

Sprikende om det totalitære

To nye bøker om totalitær tenkning inneholder begge gode leseopplevelser og tankevekkende bidrag. Men ingen av dem klarer å sy det sammen til en tilfredsstillende helhet.

Håvard Friis Nilsen og Helge Jordheim (red.)
Politisk frihet
Res Publica, 2014

Øystein Sørensen, Bent Hagtvet og Nik. Brandal (red.)
Intellektuelle og det totalitære: Pervertert idealisme?
Dreyers forlag, 2014

Boller, brus og revolusjon

Fem barne- og ungdomsbøker gir til sammen et imponerende fyldig og nyansert bilde av et lite og lutfattig Norges vei til frihet.

Atle Næss og Lene Ask
I Grunnlovens hus
Gyldendal, 2014

Ole Røsholdt og Håkon Lystad
Yngstemann på Eidsvoll
Mangschou, 2014

Jon Ewo og Bjørn Ousland
1814. Nære på
Cappelen Damm, 2014

Pia Strømstad og Ketil Selnes
17. mai – Faktaløve
Cappelen Damm, 2014

Beate Muri
Historien om 17. mai
Omnipax, 2014

Grepa kvinnfolk

Tre ulike bøker om særdeles ulike kvinner. Til sammen forteller de en viktig historie om kvinneliv før og nå.

Astrid Lorenz
Fra de frimodiges leir. Ragna Nielsen, født Ullmann – skolearkitekt og kvinnereformator
Aschehoug, 2014

Aud Valborg Tønnessen
Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble vår første kvinnelige prest
Pax, 2014

Solveig Aareskjold
Lesebok for jenter. Frå Homer til The Hunger Games
Samlaget, 2014