Carl Emil Vogt

Tidens problem

Tid for historie forteller leseren hva historie er, og hvordan det tenkes om historie – både før og nå. Boken er leken, velskrevet og komponert med noe så sjeldent som musikalitet og virtuositet.

Erling Sandmo
Tid for historie. En bok om historiske spørsmål
Universitetsforlaget, 2015