Publisert på nett

Kjønnstilpasset selvhjelp

To nye bøker presenterer seg begge som selvhjelpslitteratur tilpasset leserens kjønn. Men der F-ordet gir råd om hvordan man som enkeltperson kan bidra til å endre kulturelle strukturer, legger Mannen opp til at hver og en skal lære å hjelpe seg selv.

Marta Breen, Madeleine Schultz og Jenny Jordahl
F-ordet. 155 grunner til å være feminist
Manifest, 2015

Dag Furuholmen og Ted Usatynski
Mannen. Myter, løgn og sannhet
Cappelen Damm, 2015

Van Goghs egen stemme

Vincent van Goghs brev har tydelige litterære kvaliteter, og beskriver hans kamp for og med kunsten. Deres betydning for tolkningen av hans kunst kan neppe overvurderes.

Vincent van Gogh
Å skrive livet. 265 brev og 110 originale skisser 1872–1890
Oversatt av Eva-Marie Lund
Aschehoug, 2014

Bokhandelens litterære forfall

Kommersialiseringa av norsk bokhandel har gått så langt at interesse og engasjement for litteratur er meir å rekne som ei ulempe enn eit gode. Bokhausten 2014 er det kunnskap om varehandel, kjededrift og kommersiell marknadstenking som gjeld.

Duster og dukser

Norsk papirpresse er på vei inn i solnedgangen. Da er det lov å feire det som har vært.

Martin Eide (red.)
Journalistikkens norske klassikere … ved noen av dem
Universitetsforlaget, 2014

Robert Meyer og Steinar Wiik (red.)
Fredrik Stabel. Man kan si hva man vil om Napoleon …
No Comprendo Press, 2014

Lærde etterretninger

For alle som interesserer seg for kritikkhistorie, er dette en uomgjengelig utgivelse. Fra ikke-ekspertens perspektiv hadde noen av bidragene imidlertid stått seg på å være litt mindre innforståtte.

Eivind Tjønneland (red.)
Kritikk før 1814. 1700-tallets politiske og litterære offentlighet
Dreyers forlag, 2014

Myteknusing om Ibsen

Jørgen Haugen ønsker å knuse myter om Henrik Ibsen. Spørsmålet er om han ikke i stedet ender opp med å skape nye.

Jørgen Haugan
Dommedag og djevlepakt. Henrik Ibsens forfatterskap – fullt og helt
Gyldendal, 2014

Sprikende om det totalitære

To nye bøker om totalitær tenkning inneholder begge gode leseopplevelser og tankevekkende bidrag. Men ingen av dem klarer å sy det sammen til en tilfredsstillende helhet.

Håvard Friis Nilsen og Helge Jordheim (red.)
Politisk frihet
Res Publica, 2014

Øystein Sørensen, Bent Hagtvet og Nik. Brandal (red.)
Intellektuelle og det totalitære: Pervertert idealisme?
Dreyers forlag, 2014

Kritiske tilstander

«Kommersialiseringa av norsk bokhandel har gått så langt at interesse og engasjement for litteratur er meir å rekne som ei ulempe enn eit gode.» Kraftsalven kommer fra Dag H. Nestegard, tidligere redaktør i bransjebladet Bok & samfunn.