Kritikk

Historietime for menigheten

Ønsket om at boken skal være en slags ideologisk veiviser i vår tid, går på bekostning av det historiefaglige i Jonas Bals’ ambisiøse verk om kampen mot fascismen.

Jonas Bals
Våre kamper – mot fascisme og rasisme 1865–1940
Res Publica, 2023

Full fyr i fjøset

Nina Witoszek og Eva Joly stiller interessante spørsmål i sin polemiske bok skrevet i tandem. Diagnosen om tillit som trussel mot demokratiet overbeviser likevel ikke.

Nina Witoszek og Eva Joly
Det blåøyde riket. Norske tillitspatologier
Cappelen Damm, 2023

Tar pulsen på evighetsmennesket

«Jeg har ønsket å snakke med store bokstaver», skriver Annelin Eriksen. Kanskje er de for store? Men den hyperaktuelle tematikken, og forfatterens fagkompetanse og formidlingsengasjement gjør boka likevel lesverdig og spennende.

Annelin Eriksen
Evighetsmennesket
Universitetsforlaget, 2023

Furre som forsvant

Arnhild Skre har skrevet en medrivende fortelling om Berge Furre som begavet opposisjonspolitiker, men trekker få linjer til dagens SV og fredsbevegelsen som forsvant.

Arnhild Skre
Berge Furre. Eit liv i rørsle
Samlaget, 2022

Tradisjonens fagterminologi

Aage Solbakk er et overflødighetshorn av lokalkunnskap. Men vil Tanadalssamenes tradisjonelle fiske- og fangstmetoder om ikke lenge finnes bare i bokform?

Aage Solbakk
Buođo buođu. Čáhcegátte sámiid árbevierut / Tanadalssamenes tradisjoner
ČálliidLágádus, 2022

Grave-alvor

Filter gir et viktig bidrag til det norske mediemangfoldet med hardtslående fakta som ofte setter agenda.

Filter
Redaktør: Harald S. Klungtveit
Utgiver: Filter Media AS
Opplag: Ikke oppgitt

Krisen sett innenfra

Bergljot Gjelsviks personlig vinklede fagbok er unik, og bør få oppmerksomhet langt utenfor akademia og sitt eget fagområde.

Bergljot Gjelsvik
Inn i krisen. Veier til å møte og forstå intense kriser og selvmordsfare
Gyldendal, 2022