Kritikk

Miljøvern for dummies

Vitenskapsjournalisten Elizabeth Kolbert har skrevet et imponerende populærvitenskapelig verk om menneskets innvirkning på livsmangfoldet på denne planeten.

Elizabeth Kolbert
Den sjette utryddelsen. En unaturlig historie
Oversatt av Karen Lykke Syse og Jon Anstein Olsen
Mime forlag, 2015

En vinglete dans

Innsiktsfull bok om strafferettslig utilregnelighet og om den vanskelige grensedragningen mellom psykiatri og juss.

Svein Atle Skålevåg
Utilregnelighet. En historie om rett og medisin
Pax Forlag, 2016

Kristendom light

Alf van der Hagens versjon av tro ligner mest leveregler, og kristendommen fremstår som et glansbilde av det den en gang var.

Alf van der Hagen
Meningen med livet? Dialoger om tro
Verbum forlag, 2015

Kittelsen får gjennomgå

Siden januar 1914 har en av landets store gullalder-kunstnere og vår aller fremste eventyrillustratør, Theodor Severin Kittelsen, ligget i jorden under et beskjedent gravminne på Ullern kirkegård. En ny biografi trekker han imidlertid opp igjen, for nå skal han få smake riset.

Arnhild Skre
Th. Kittelsen. Askeladd og troll
Aschehoug, 2015

Overflod fra havet

Havboka er en rik, energisk utgivelse som stimulerer både reise- og leselysten og demonstrerer at det nære kan være minst like fremmedartet som det fjerne.

Morten A. Strøksnes
Havboka eller Kunsten å fange en kjempehai fra en gummibåt på et stort hav gjennom fire årstider
Forlaget Oktober, 2015

Et utfordrende naboskap

Nytt storverk om Norge og Russland legger i overkant stor vekt på det offisielle samarbeidet landene imellom. Den mellomfolkelige utvekslingen kommer ikke like godt frem.

Jens Petter Nielsen (red.)
Russland kommer nærmere. Norge og Russland 1814–1917
Pax Forlag, 2014

Sven G. Holtsmark (red.)
Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917–2014
Pax Forlag, 2015

Skandaløse feilvurderinger

Børre Haugstad klarer bragden å gjøre granskingen av tiåret 1917–27 i den lille foreningen Nasjonalgalleriets Venner til uhyre spennende lesning.

Børre Haugstad
Krig, kunst og kollaps. Reder-kapitalen og Nasjonalgalleriet
Schreibtisch Verlag, 2015

Sjalusi, utroskap og nabokrangel

Engasjert naturvitenskapelig sakprosa er mangelvare. Boka Meisenes hemmelige liv bidrar i riktig retning. Men den har en svakhet som er nokså utbredt i denne typen bøker.

Andreas Tjernshaugen
Meisenes hemmelige liv
Kagge Forlag, 2015

Kjønnstilpasset selvhjelp

To nye bøker presenterer seg begge som selvhjelpslitteratur tilpasset leserens kjønn. Men der F-ordet gir råd om hvordan man som enkeltperson kan bidra til å endre kulturelle strukturer, legger Mannen opp til at hver og en skal lære å hjelpe seg selv.

Marta Breen, Madeleine Schultz og Jenny Jordahl
F-ordet. 155 grunner til å være feminist
Manifest, 2015

Dag Furuholmen og Ted Usatynski
Mannen. Myter, løgn og sannhet
Cappelen Damm, 2015

Presse under press

Levende, velskrevet og temperamentsfullt om mediekrisens konsekvenser. Ulrika Kärnborgs bok tar utgangspunkt i Sverige, men har høy relevans også for norske lesere.

Ulrika Kärnborg
Klickokratin. Mediekrisens första offer är sanningen
Atlas förlag, 2015

Gåta i spegelen

Semja er stor, men forståinga stykkevis og delt i samtalen mellom Jon Fosse og Eskil Skjeldal. For Fosse er det mysteriet som skaper kjenslene, trua og kunsten.

Eskil Skjeldal
Mysteriet i trua. Jon Fosse i samtale med Eskil Skjeldal
Samlaget, 2015

En tragisk heltefortelling

I sin nye biografi om Tron Øgrim legger Bo Brekke vekt på å forsvare Øgrim og forklare hvorfor AKP (m-l) var et nødvendig politisk prosjekt. Resultatet er at Brekke graver for lite i de kritiske spørsmålene.

Bo Brekke og Tron Øgrim
Det revolusjonære fyrverkeri
Aschehoug 2015