Kritikk

Tiden som brant i begge ender

For akkurat hundre år siden denne høsten forsvant den gamle verden for godt. I noen hektiske og handlingsmettede år var det som om ingen riktig visste hvordan den nye verden ville bli.

Daniel Schönpflug
Kometår 1918-1923. Verden i opbrud
Oversatt til dansk av Lone Østerlind
Kristeligt Dagblads Forlag, 2018

En etisk økonom

Den etiske akademikers gjenfødelse er sterkt etterspurt i vår tid, særlig innenfor økonomifaget. Denne boken om John Maynard Keynes er derfor både tidsriktig, tankevekkende og viktig.

Bjørn-Ivar Davidsen
John Maynard Keynes. En sjelden fugl
Fagbokforlaget, 2018

Presist og sjarmerende

Jan Olav Gatlands historie om forlagspioneren Mons Litleré er norsk forlagshistorie, språk-politisk heltedyrkelse og sjarmerende bergenshistorie på en gang. Men kunne den kommet tettere på selve mannen?

Jan Olav Gatland
Ein driftig djevel i Bergen. Historia om Mons Litleré
Samlaget, 2018

Knaus på knaus

Henrik H. Svensen gjer mykje rett i formidling av geologifaget, men av og til er det som formidlingsiveren går i overdrive.

Henrik H. Svensen
Stein på stein. På sporet av den største masseutryddelsen i jordens historie
Aschehoug, 2018

Kvinnekamp i klare farger

Solid og spennende opplysningsprosjekt om kvinnekampens historie verden over. Og en påminnelse om at verden faktisk går fremover.

Marta Breen og Jenny Jordahl
Kvinner i kamp. 150 års kamp for frihet, likhet, søsterskap!
Cappelen Damm, 2018

Sau og jord

Vi som bryr oss om maten vår, får servert så det bugner i to nye bøker: om hvordan dyrket jord er blitt en global salgsvare, og om hvordan beitende sauer er helter som har holdt liv i både oss og landet vårt.

Hilde Lysengen Havro og Astrid Sverresdotter Dypvik
Kven skal eige jorda?
Res Publica

Anna Blix
En hyllest til sauen
Manifest

Kina-generalen

Bak KODE-museenes kinesiske samling finnes en fargerik skikkelse som knytter bånd mellom Norge, Kina og USA. Den nye boken om ham er noe gråere.

Jorunn Haakestad
Porselen og revolusjon. Johan Munthe og Kina-samlingen i Bergen
Fagbokforlaget, 2018

Pragmatiske av prinsipp

Historien om norsk journalistikk er også historien om den evige balansegangen mellom prinsipper og pragmatisme.

Kathrine Geard og Leif Gjerstad
Frifant og budbringer. Journalisten i 100 år
Absolutt forlag, 2017

Alf R. Jacobsen
Først med det siste. NTB i nyhetenes tjeneste gjennom 150 år. 1867–2017
NTB / Vega Forlag, 2017

Gudmund Skjeldal
Vestover. Bergens Tidende i 150 år
Cappelen Damm, 2017

Natur og kultur

En mangefasettert bok som begynner med den første naturvitenskapelige avhandlingen trykt i Norge og slutter med et oppgjør med o-faget.

Merethe Roos og Johan Tønnesson (red.)
Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer
Cappelen Damm Akademisk, 2017

Mer enn en mediehistorie

Historien om den norske offentlighets historie sammenfattet i et imponerende omfangsrikt og tvers igjennom stimulerende verk.

Jostein Gripsrud (red.)
Allmenningen. Historien om norsk offentlighet
Av Ida Andersen, Knut Dørum, Martin Eide, Eirik Nymark Esperås, Jostein Gripsrud, Anders Johansen, Leif Ove Larsen, Peter Larsen, Erlend Lavik, Synnøve Skarsbø Lindtner, Hallvard Moe, Terje Rasmussen
Universitetsforlaget, 2017

I monstrenes tid

Professor Erling Sandmos korttekster om sjømonstre og bildene av dem er elegante og fantasieggende, men ikke utpreget pedagogiske.

Erling Sandmo
Uhyrlig. Sjømonstre i kart og litteratur 1491–1895
Nasjonalbiblioteket, 2017