Anne Merethe K. Prinos

Det grønnøyde monsteret

Hva kan skjønnlitteraturen fortelle oss om sjalusi som et psykologisk, kulturelt og samfunnsbetinget fenomen? Per Buvik etterlater ingen tvil om at det er en hel del.

Per Buvik
Sjalusi uten grenser. Litterære dybdeboringer fra Evripides til Vigdis Hjorth
Pax, 2016