Kritikk

Tidens problem

Tid for historie forteller leseren hva historie er, og hvordan det tenkes om historie – både før og nå. Boken er leken, velskrevet og komponert med noe så sjeldent som musikalitet og virtuositet.

Erling Sandmo
Tid for historie. En bok om historiske spørsmål
Universitetsforlaget, 2015

Baklengs inn i framtiden

Endelig kan vi flanere rundt i Walter Benjamins tankeverden – på norsk.

Walter Benjamin
Skrifter i utvalg, bd. I og II (red. Arild Linneberg)
Oversatt av Arild Linneberg, samt Per Buvik, Amund Børdahl, Espen Børdahl, Roman Linneberg Eliassen, Nina Goga, Eirik Høyer Leivestad, Pål Norheim, Robert Bjørnøy Norseng, Frode Helmich Pedersen, Janne Sund og Lars Sætre.
Vidarforlaget, 2014

Walter Benjamin
Enveiskjørt gate / Barndom i Berlin – rundt 1900
Oversatt av Bjørn Aagenæs og Henning Hagerup
Aschehoug, 2000 (1. utg.) / Kolon, 2014 (2. utg.)

Fanget i ord

Ny antologi gir imponerende oversikt over musikktenkningens historie. Men er språket musikkens fiende?

Peder Chr. Kjerschow (red.)
Musikken – fra grepethet til begrep. Musikkfilosofiske tekster fra Platon til Cage
Vidarforlaget, 2014

Jakten på den nye sakprosaen

Med sin nye bok har Jo Bech-Karlsen satt seg et ambisiøst mål: Han vil fange selve tidsånden i norsk sakprosa. Har han klart det?

Jo Bech-Karlsen
Den nye litterære bølgen. Litteraritet og transparens i norske dokumentarbøker 2006–2013
Cappelen Damm Akademisk, 2014

Platons mange stemmer

Finnes Platon? En skandinavisk oversetterbragd kan få oss til å tvile på nettopp det.

Platon
Samlede verker I–IX
Vidarforlaget, 1999–2008
Oversatt av Christine Amadou, Leiv Amundsen, Øivind Andersen, Mette Heuch Berg, Jens Braarvig, Tormod Eide, Eyjólfur Kjalar Emilsson, Tore Frost, Egil Kraggerud, Håvard Løkke, Henning Mørland, Øyvind Rabbås, Vigdis Songe-Møller, Eirik Welo og Egil A. Wyller

Platon
Skrifter 1–5
Atlantis Bokförlag, 2000–2009
Oversatt av Jan Stolpe

Platon
Samlede værker i ny oversættelse
Dansk Gyldendal, 2009–2015
Oversatt av Ole Balslev, David Bloch, Clara Elisabet Bryld, Bent Christensen, Johnny Christensen, Henrik Fich, Jakob Leth Fink, Ivar Gjørup, Rasmus Gottshalck, Niels Grotum, Heine Hansen, Mogens Herman Hansen, Martin Harbsmeier, Jette Hesse, Gudrun Haastrup, Thomas Kjeller Johansen, Steffen Lund-Jørgensen, Marcel Lysgaard Lech, Christel Tvedegaard Lund, Jørgen Mejer, Erik Nis Ostenfeld, Fritz S. Pedersen, Adam Schwartz, Rasmus Sevelsted, Chr. Gorm Tortzen og Carsten Weber-Nielsen.

Apostlenes apostel

Ble Maria Magdalena utsatt for en svertekampanje? Et rikholdig kulturhistorisk materiale peker i en annen retning.

Kristin Brandsegg Johansen
Maria Magdalena. Disippelen Jesus elsket.
Aschehoug, 2014

Jonas og Gahr Støre

Om Jonas Gahr Støre er statsministeremne, vil framtida visa. At AP-leiaren er godt bokemne, har vist seg alt i haust.

Jonas Gahr Støre i samtale med Jonas Bals
I bevegelse. Veivalg for det 21. århundre
Cappelen Damm, 2014

Ståle Wig
Seierherren. En uautorisert biografi om Jonas Gahr Støre
Kagge, 2014

Erik Aasheim og Nina Stensrud Martin
Jonas
Gyldendal, 2014

Selvhjelp fra uventet hold

I to selvhjelpsbøker av året skal formidling av naturvitenskaplige innsikter sette hver og en av oss i stand til å smi vår egen lykke. Er det uproblematisk at vi støtter oss til naturvitenskapen i jakten på et godt liv?

Bjørn Grinde
Bevissthet. Forstå hjernen og få et bedre liv
Spartacus, 2014

Torkil Berge, Lars Dehli og Elin Fjerstad
Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag
Aschehoug, 2014

Å forstå ekstremisme

Øyvind Strømmen har skrevet en opplysende trilogi om bevegelsene på ytre høyre fløy. Imidlertid gjør han for mye for å alarmere, og for lite for å forstå ekstremistene.

Øyvind Strømmen
Det mørke nettet
Cappelen Damm, 2011

Den sorte tråden
Cappelen Damm, 2013

I hatets fotspor
Cappelen Damm, 2014

Van Goghs egen stemme

Vincent van Goghs brev har tydelige litterære kvaliteter, og beskriver hans kamp for og med kunsten. Deres betydning for tolkningen av hans kunst kan neppe overvurderes.

Vincent van Gogh
Å skrive livet. 265 brev og 110 originale skisser 1872–1890
Oversatt av Eva-Marie Lund
Aschehoug, 2014

Duster og dukser

Norsk papirpresse er på vei inn i solnedgangen. Da er det lov å feire det som har vært.

Martin Eide (red.)
Journalistikkens norske klassikere … ved noen av dem
Universitetsforlaget, 2014

Robert Meyer og Steinar Wiik (red.)
Fredrik Stabel. Man kan si hva man vil om Napoleon …
No Comprendo Press, 2014

Lærde etterretninger

For alle som interesserer seg for kritikkhistorie, er dette en uomgjengelig utgivelse. Fra ikke-ekspertens perspektiv hadde noen av bidragene imidlertid stått seg på å være litt mindre innforståtte.

Eivind Tjønneland (red.)
Kritikk før 1814. 1700-tallets politiske og litterære offentlighet
Dreyers forlag, 2014

Myteknusing om Ibsen

Jørgen Haugen ønsker å knuse myter om Henrik Ibsen. Spørsmålet er om han ikke i stedet ender opp med å skape nye.

Jørgen Haugan
Dommedag og djevlepakt. Henrik Ibsens forfatterskap – fullt og helt
Gyldendal, 2014