Publisert på nett

Giftig sakprosa

Du er omgitt av giftige kjemikalier. Men hva vet du egentlig om giftstoffene og deres virkning? Tre populærvitenskapelige bøker om gift og forgiftninger gir deg svar på mye – men ikke alt. 

Vi trenger et presist fagspråk

Cathrine Krøger skriver i forrige utgave av Prosa at pensumlitteraturen på sykepleiestudiet er preget av kvasiakademisk ordgjørme. Men kjernespørsmålet er ikke hvor enkelt eller hvor komplisert språket er, men om det er tilstrekkelig presist og nyansert.

Virkeligheten bak ordene

Sakprosaoversetterens liv er fylt av words, words, words, men iblant trer virkeligheten fram fra alle ordene og gir innsikt. Slik var det å oversette On the political (Om det politiske) av den belgiske filosofen Chantal Mouffe. Med ett framsto vår tids politiske virkelighet i et klarere lys.

Velskapt jordmorverk

Det er ikkje uvanleg å samanlikne ei bokutgjeving med eit svangerskap. Difor er det godt å kunne gratulere forfattarmor Farstad med eit litt overvektig, men svært livsfriskt og robust «barn».

Aud Farstad
På liv og død. Distriktsjordmødrenes historie
Samlaget, 2016

Global dannelsesreise

Er vårt nasjonale selvbilde basert på foreldede verdensbilder og manglende kunnskap? Ja, ifølge forfatter og journalist Dag Herbjørnsrud.

Dag Herbjørnsrud
Globalkunnskap. Renessanse for en ny opplysningstid
Spartacus Forlag, 2016

Frisk kritikk av dårlige lærebøker

En av årets viktigste litterære debatter så langt har handlet om sakprosa. Nærmere bestemt om lærebøker slik de skrives og anvendes innenfor profesjonsfagene. Cathrine Krøgers essay om pensumbøkene for sykepleieutdanningen i forrige utgave av Prosa har vakt bred og berettiget oppsikt.