Andrew P. Kroglund

En etisk økonom

Den etiske akademikers gjenfødelse er sterkt etterspurt i vår tid, særlig innenfor økonomifaget. Denne boken om John Maynard Keynes er derfor både tidsriktig, tankevekkende og viktig.

Bjørn-Ivar Davidsen
John Maynard Keynes. En sjelden fugl
Fagbokforlaget, 2018

Global dannelsesreise

Er vårt nasjonale selvbilde basert på foreldede verdensbilder og manglende kunnskap? Ja, ifølge forfatter og journalist Dag Herbjørnsrud.

Dag Herbjørnsrud
Globalkunnskap. Renessanse for en ny opplysningstid
Spartacus Forlag, 2016