Trygve Aas Olsen

Femti år og endelig voksen

Journalistikk er praksis. Det hjelper ikke hvor mange teorier du har lest, hvis du ikke kan forklare dem for tanta di.

Birgitte Kjos Fonn
50 år med journalistutdanning. En historie om akademiseringen av et yrkesfag
Cappelen Damm Akademisk, 2015