Emil Bernhardt

Modernismen gjenfortalt

Norsk debatt om musikalsk modernisme er ofte kranglete og overflatisk. En ny antologi kan bidra med nyanser.

Erling E. Guldbrandsen og Julian Johnson (red.)
Transformations of Musical Modernism
Cambridge University Press, 2015

Fanget i ord

Ny antologi gir imponerende oversikt over musikktenkningens historie. Men er språket musikkens fiende?

Peder Chr. Kjerschow (red.)
Musikken – fra grepethet til begrep. Musikkfilosofiske tekster fra Platon til Cage
Vidarforlaget, 2014