Essay

Dokumentasjon og ansvar

Når skal en dokumentarist nøye seg med å observere og bringe videre informasjon, og når skal man være et medmenneske som griper inn mot urett? Det er en viktig problemstilling for alle som driver dokumentar- eller reportasjeskriving.

Menneskets store epos

Jared Diamond, aktuell med Den tredje sjimpansen, er en forfatter som går løs på de store spørsmålene – om hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vei. Bøkene hans sorterer gjerne under populærvitenskap, men er dette en dekkende beskrivelse?

Krigen, moralen og historien

Fortellinger om krigen lanseres ofte med en moralsk grunntone. En anklage om at historiefagets utøvere har underspilt viktige sider av krigshistorien. Sider som forpurrer den nasjonsbyggende fortellingen som ble etablert i tiden umiddelbart etter krigen.

Statusoppgradering

Papirboka er ikkje lenger først og fremst ein kommunikasjonskanal, ho har blitt ein gåveartikkel og eit statussymbol. Ikkje minst for den som har namnet sitt på omslaget.

En historie om fonter

Helvetica, Times og Cooper Black er for de aller fleste kun navn, kun tilfeldige avleiringer. Og de fleste vet langt mer om ABBA, eller for den saks skyld argentinsk tango, enn om Max Miedinger, Stanley Morison og Oswald Cooper.