Arnhild Skre

Ein revolusjonær språkforskar

Alle menneske er fødde som kreative språkskaparar så sant dei ikkje er sløve, tåpelege eller hjerneskadde. Påstanden er gammal, men har likevel skapt revolusjon i moderne språkvitskap.

 
Noam Chomsky
Det medfødte språket. Et kapittel i den rasjonelle tenkningens historie
Omsett av Inger Sverreson Holmes
Cappelens upopulære skrifter
Cappelen Damm Akademisk, 2017

Jonas og Gahr Støre

Om Jonas Gahr Støre er statsministeremne, vil framtida visa. At AP-leiaren er godt bokemne, har vist seg alt i haust.

Jonas Gahr Støre i samtale med Jonas Bals
I bevegelse. Veivalg for det 21. århundre
Cappelen Damm, 2014

Ståle Wig
Seierherren. En uautorisert biografi om Jonas Gahr Støre
Kagge, 2014

Erik Aasheim og Nina Stensrud Martin
Jonas
Gyldendal, 2014