Publisert på nett

En kongebiografi for fellesskap og sammenheng

Tore Rem har ferdigstilt to tredeler av kongebiografien vi trodde vi ikke trengte. Med suveren oversikt over arkiver i inn- og utland viser han hvordan samvittighetsfullt kildearbeid og nitide referanser ikke står i veien for formidlingsglede.

Tore Rem
Olav V. Den fremmede 1903–1940
Cappelen Damm, 2020

Olav V. Krigeren 1940–1945
Cappelen Damm, 2021