Publisert på nett

En øvelse i ansvarsfraskrivelse?

Ved femtiårsjubileet for frigjøringen i 1995 våknet det norske folk så smått til erkjennelsen av at man ikke lenger kunne legge hele ansvaret for forfølgelsene av jødene i Norge på nazistene. Er pendelen nå i ferd med å svinge tilbake igjen?

I monstrenes tid

Professor Erling Sandmos korttekster om sjømonstre og bildene av dem er elegante og fantasieggende, men ikke utpreget pedagogiske.

Erling Sandmo
Uhyrlig. Sjømonstre i kart og litteratur 1491–1895
Nasjonalbiblioteket, 2017

Antikken blir til mens vi går

Antikken har blitt fortolket på ulike måter ned gjennom historien. Det er derfor ikke lett å si hva antikken er. Men nettopp ved å fokusere på antikken som en historisk konstruksjon klarer Christine Amadou å gi en engasjerende og reflektert framstilling av denne tidsepoken.

Christine Amadou
Hva er antikken
Universitetsforlaget, 2017

Meining i kvar tøddel

Øyvin Rannems bok om den typografiske utviklinga av bokstavane gir ei god forståingsramme for ein handverkstradisjon som har vore prega av mangel på teoretisk dokumentasjon, men likevel er ved hjartet av kulturen.

Øyvin Rannem
Bokstavene i historien. Maktsymbol fra Augustus til Mussolini
Forlaget Press, 2017

Drukningsdød eller yrtingsmot?

For den som er opptatt av betingelsene for kritikk, debatt og ytringsklimaet generelt, har denne høsten gitt noe å tenke på. Selv om muligheten til å uttrykke seg fritt og ærlig tilsynelatende lever i beste velgående – ikke minst på sosiale medier – er det flere tendenser i tiden som peker mot et kjøligere klima for fri kritikk. De siste månedenes direkte trusler mot utøvende kritikere, enten det er i form av ølglass i trynet eller ønske om drukningsdød, kan lett bagatelliseres som utslag av kunstnerisk overfølsomhet eller direkte fyllerør. Men like fullt bør vi spørre oss om dette er krusninger på overflaten av et større dyp som skjuler en foraktfull holdning overfor dem som utøver sin skribentgjerning uten å skjele til hva som er opportunt eller taktisk «smart».