Caroline S. Uglestad

Van Goghs egen stemme

Vincent van Goghs brev har tydelige litterære kvaliteter, og beskriver hans kamp for og med kunsten. Deres betydning for tolkningen av hans kunst kan neppe overvurderes.

Vincent van Gogh
Å skrive livet. 265 brev og 110 originale skisser 1872–1890
Oversatt av Eva-Marie Lund
Aschehoug, 2014