Aksel Braanen Sterri

Sprikende om det totalitære

To nye bøker om totalitær tenkning inneholder begge gode leseopplevelser og tankevekkende bidrag. Men ingen av dem klarer å sy det sammen til en tilfredsstillende helhet.

Håvard Friis Nilsen og Helge Jordheim (red.)
Politisk frihet
Res Publica, 2014

Øystein Sørensen, Bent Hagtvet og Nik. Brandal (red.)
Intellektuelle og det totalitære: Pervertert idealisme?
Dreyers forlag, 2014