Publisert på nett

Folkemordets økonomi

Likvidasjonen er en kildenær og empirisk overbevisende studie som likevel hadde tjent på klarere analytiske rammer.

Synne Corell
Likvidasjonen. Historien om holocaust i Norge og jakten på jødenes eiendom
Gyldendal, 2021

Håp og fortvilelse

Sterke vitnesbyrd løftes frem i Fortellinger om flukt og Budbringeren fra Helvete. Begge bøkene utfordrer blikket på flyktninger og hjelp.

Shilan Ahmadian, Camilla Bruu Næsmo og Ingeborg Aspfors-Sveen
Fortellinger om flukt
Universitetsforlaget, 2021

Kristina Quintano
Budbringeren fra Helvete – tjue år med vitnesbyrd fra Middelhavet
Quintano forlag, 2021

Perspektivrik samtale

Utan vilje til å lytte aktivt og utfordre sine eigne førestillingar blir den offentlege samtalen redusert til ein maktkamp der målet er å gjere sitt eige perspektiv einerådande.