Publisert på nett

Tradisjonens fagterminologi

Aage Solbakk er et overflødighetshorn av lokalkunnskap. Men vil Tanadalssamenes tradisjonelle fiske- og fangstmetoder om ikke lenge finnes bare i bokform?

Aage Solbakk
Buođo buođu. Čáhcegátte sámiid árbevierut / Tanadalssamenes tradisjoner
ČálliidLágádus, 2022

Gaven fra mor

Min reise har gått fra muntlig lulesamisk til lulesamisk som skriftlig forskningsspråk. Å skrive på morsmålet tar lenger tid, for jeg må finne og utvikle ord i det som tradisjonelt er et muntlig språk. Likevel gir det en slags frihetsfølelse.