Abduwali Ayup. Oversatt fra engelsk av Inger Sverreson Holmes