Siri Gaski

Tradisjonens fagterminologi

Aage Solbakk er et overflødighetshorn av lokalkunnskap. Men vil Tanadalssamenes tradisjonelle fiske- og fangstmetoder om ikke lenge finnes bare i bokform?

Aage Solbakk
Buođo buođu. Čáhcegátte sámiid árbevierut / Tanadalssamenes tradisjoner
ČálliidLágádus, 2022