Publisert på nett

Full fyr i fjøset

Nina Witoszek og Eva Joly stiller interessante spørsmål i sin polemiske bok skrevet i tandem. Diagnosen om tillit som trussel mot demokratiet overbeviser likevel ikke.

Nina Witoszek og Eva Joly
Det blåøyde riket. Norske tillitspatologier
Cappelen Damm, 2023

Tar pulsen på evighetsmennesket

«Jeg har ønsket å snakke med store bokstaver», skriver Annelin Eriksen. Kanskje er de for store? Men den hyperaktuelle tematikken, og forfatterens fagkompetanse og formidlingsengasjement gjør boka likevel lesverdig og spennende.

Annelin Eriksen
Evighetsmennesket
Universitetsforlaget, 2023