Synne Sun Løes

Tar pulsen på evighetsmennesket

«Jeg har ønsket å snakke med store bokstaver», skriver Annelin Eriksen. Kanskje er de for store? Men den hyperaktuelle tematikken, og forfatterens fagkompetanse og formidlingsengasjement gjør boka likevel lesverdig og spennende.

Annelin Eriksen
Evighetsmennesket
Universitetsforlaget, 2023