Publisert på nett

Historiene som ennå ikke er fortalt

«Skriv om fortellingene som ennå ikke er fortalt om krig og okkupasjon!» Jo da, Prosa, her kommer et forslag til noen av dem. Men la det bare være sagt – det vil komme andre fortellinger enn de som her nevnes, og det vil fortsatt komme mange fortellinger.

Sist i verden

Det er oversettelser vi bør snakke om. Etter 60 år er Thorleif Dahls Kulturbibliotek fremdeles å betrakte som en åpen invitasjon til dialog.

 

Tid for stillhet

Det moderne mennesket mottar støy og impulser fra et utall kanaler. Samtidig lengter vi etter ro og stillhet. Erling Kagges nye bok er den siste i en rekke utgivelser som omhandler temaet stillhet.

Frihetens øyeblikk

En opplysende, viktig og nødvendig bok om ytringsfrihetens rammevilkår i skyggen av terror.

Kjetil Ansgar Jakobsen
Etter Charlie Hebdo. Ytringsfrihetens krise i historisk lys
Forlaget Press, 2016

Tid for tidsskrift

Det er mildt sagt turbulente tider i mediebransjen. Ikke bare her i Norge, hvor mediekrisen i dag er blitt en realitet og ikke bare en trussel. Også internasjonalt er mediesituasjonen utsatt for store endringer. Det gjelder strukturelle utfordringer, som overgangen til digitale plattformer og bortfall av tradisjonelle løssalgs- og annonseinntekter. Men vel så mye er det en grunnleggende tillitskrise som har fått utvikle seg. Sterke politiske krefter seiler i medvind på en populistisk bølge og serverer uten blygsel «alternative nyheter» når de uavhengige mediehusene ikke forteller den historien de helst vil høre. Slik uthules gradvis tilliten mellom mediene og mediebrukerne, og det i en situasjon der behovet for en fri og kritisk fjerde statsmakt synes større enn på svært lenge.