Publisert på nett

Historietime for menigheten

Ønsket om at boken skal være en slags ideologisk veiviser i vår tid, går på bekostning av det historiefaglige i Jonas Bals’ ambisiøse verk om kampen mot fascismen.

Jonas Bals
Våre kamper – mot fascisme og rasisme 1865–1940
Res Publica, 2023

Prosa #6 23: Samarbeid

I årets siste utgåve av Prosa kan du lese om korleis ulike fagfolk opplever samarbeidet om ei bokutgjeving. Vi rettar også søkelyset mot ulike sider av livet som frilansar i ein bransje som trass gode støtteordningar krev stor innsats og risikovilje frå sentrale fagfolk.