Retro

12.06.2018

1998

Kleskjeden Hennes & Mauritz har pålagt alle sine ansatte i alle land å være dus med hverandre og med kundene, for å understreke forretningenes ungdommelige preg. Men det mest håndgripelige resultatet av kampanjen er et nervesammenbrudd i Tyskland, forteller Independent.

Reinhard Weniger, 45, leder – eller ledet – H & Ms herreavdeling i den tyske byen Rheine. Helt siden herreekviperingen han arbeidet i ble kjøpt opp av den svenske kjeden i 1986, har herr Weniger prøvd å tilpasse seg det nye. Men i desember 1996 greide han ikke mer «du» og «Reinhard», og ble sykepermittert. Fra sykesengen saksøkte han sin arbeidsgiver, og etter flere runder i rettssalen forelå i sommer den rettskraftige dom: H & M kan ikke klandres. Bedriftsfilosofien kan overstyre personalets ønsker, og ledelsen kan gi sine ansatte ordre om å være uformelle, selv i et land der det er straffbart å si «du» til en politimann, og der elskende – iallfall på film – sier «De» til hverandre helt til kjærligheten er fullbyrdet.

Prosa 3/1998

2008


  1. mai 1958 – for akkurat femti år siden – gikk han bort. Det var som om han selv valgte dagen. Han skal ha en brorpart av æren for at Arbeiderpartiet ble hva det ble, «ørnen» blant partiene. Nå har Oscar Torp fått det monument han fortjener i form av en biografi som i store stykker har skjønnlitterære kvaliteter. Den er velskrevet, medrivende, spennende og troverdig.

Postskriptum bør det bemerkes at forfatteren har gitt plass til det mest omfangsrike noteapparat jeg har sett i noen historisk fremstilling. Det strekker seg over 106 sider, en liten bok i seg selv. Ikke så plasskrevende, naturlig nok, men like imponerende, er litteraturlisten. Originalt, og til stor nytte for leseren, er minibiografiene om alle personer som spiller større eller mindre roller i boken. Personregisteret er selvfølgelig på plass, og, ikke så selvfølgelig: Oscar Fredrik Torps CV, som etterlater et ubesvart spørsmål: Hvordan kunne han rekke og orke alt dette?

Reiulf Steen anmelder Hans Olav Lahlums bok Oscar Torp. En politisk biografi i Prosa 3/2008