Prosa 2023 5 forside

Prosa #5 23: Sakas estetikk

24.10.2023

Sakprosa har også estetikk, og den kjem i mange former. I dette nummeret finn du eit knippe tekstar som både omtalar og viser eit spekter av personlege skrivestilar.

Dette kan du lese i årets femte utgåve av Prosa:

Jonas Hansen Meyer har analysert bøker av Erika Fatland, Dag Hessen og Markus Lindholm for å sjå kva stilgrep dei nyttar.

Ellen Støkken Dahl gir råd til nye sakprosaforfattarar under tittelen «Bokskrivingens syv dødssyn-der og hvordan man unngår dem».

Kenneth Moes essay handlar om naud og kreativitet og skriving som åndeleg øving.

I essayserien Mellom menneske og manus skriv Terje Emberland om metode og etiske dilemma i kjeldeintervju med nordmenn som kjempa for nazistane under 2. verdskrigen.

Sunnev Gran kjem med eit kritisk innspel om hasteomsetjingar og språkvask.

I spalte Nøtta og kjelda er Martin Eggen intervjua om debutboka Uten fugler blir ikke livet det samme.

Kritikk:
Øivind Klungseth Zahlsen om Cal Flyn: Forlatte steder
Egon Låstad om Omar Mohamed og Victoria Jamieson: Stjerner i mørke
Yngve Ekern om Marianne Vedeler: Middelalderens kjøkken. Oppskrifter og historiene bak dem
Elin Lindberg om Gunhild Brænne Bjørnstad og Stine Nielsen Ellinggard (red.): Performative innganger til undervisning. Perspektiver på skapende læring med tverrfaglige tema
Aasne Jordheim om tidsskriftet Kunsthåndverk

Leiar: Smilande prosa
Redaksjonell kommentar: Mangfaldig kritikk

Christian Bloom har levert forsideillustrasjon og illustrasjonen til Hansen Meyers essay.
Johanne Hjorthol står for design og illustrerande kollasjar.