Svar til Nilsen

23.07.2019

Håvard Friis Nilsen svarer meg i Klassekampen 5. juli. Det er ikke omtalen i retning god/dårlig av Rokkan-biografien jeg reagerer på i Friis Nilsens tekst (27. juni), men tolkningen av forholdet mellom Rokkan og Seip.

I materialet som ligger til grunn for biografien finnes det ingen spor av at Rokkan skulle ha hatt et ønske om å få samme posisjon i Norge som i utlandet, eller ha sett på Seip som en som eventuelt kunne ha gitt ham det. Det er faglig diskusjon og samarbeid forholdet bygger på, og som Seip selv sa det før det såkalte generaloppgjøret på Røros (1974): «Min fremstilling kan sees på som et oppgjør med Stein Rokkans teorier. Den er også et oppgjør med meg selv.» Og forholdet mellom dem fortsatte som før.

En korreksjon: Jeg kan ikke skryte på meg å være matematiker, jeg er blitt matematikkhistoriker gjennom å skrive biografier om tre sentrale nordiske matematikere.

Les Friis Nilsens svar, og så langt siste innlegg i debatten, her