Prosa 2020 4 forside 1
Omslagsillustrasjon: Refugees again av Khalid Albaih. Design Johanne Hjorthol.

Prosa #4 2020 om tegneserie og satiretegning

11.09.2020

Prosa 4/2020 er klart! Tema for den nye utgaven er sak/strek: sakkunnskap i tegneserien, og avistegningen som kommentarvirksomhet.

Det visuelle omgir oss i stadig økende grad, og krever tolking på lik linje med språket. Men mens populariteten og anerkjennelsen for tegneserien er stigende, opplever mange satiretegnere at de viktigste visningsrommene deres forsvinner.

I reportasjen «Je suis arbeidsledig» ser Erle Marie Sørheim på satiretegnernes rolle og situasjon i en tid der økonomi og redselen for å krenke gjerne brukes som argumenter for kutt. Spørsmålet blir: Hvem vil kjempe for satiren når det faktisk koster noe? I «Satire uten sikkerhetsnett» intervjuer Sørheim den sudanske tegneren og aktivisten Khalid Albaih om trusler, sensur og arbeidet videre etter den arabiske våren. Egon Låstad ser på sakprosategneserien som kunstform, mens Morten Harper tar for seg verdikampen i det norske tegneseriefeltet, og undersøker om tidsskriftet Empirix har lykkes i målsetningen om en mer informert offentlig samtale om tegneserien.

I reportasjen «Bokbransjens diskré ulikskap» viser Maria Lavik hvordan et urimelig bratt lønnshierarki skaper stor ulikhet i bokbransjen. Bokbransjen nyter godt av statsstøtte og særordninger. Men mens de største forlagene tar ut utbytte til aksjonærene og gir topplederne millionlønninger, blir frilanserne presset maksimalt og hindret av konkurranseloven i å gå til samlet aksjon for bedre vilkår.

I kritikkseksjonen ser Maria Moseng på bildet av maktdynamikker i norsk kulturoffentlighet i anmeldelsen av Johanne Kielland Servolls Vibeke Løkkeberg. En kunstnerbiografi. Anne Schäffer anmelder Endre Lund Eriksen og Sigbjørn Lilleengs tegneserie for barn, Døden. Eivind Torgersen skriver om Erik Martiniussens Krigen mot bakteriene, mens Sunnev Gran tar for seg Aslak Gurholts Corona før korona.

Og det er mer: Demonstrative streker av Amina Baker, Ane Barstad Solvang og Morten Mørland, og intervju med debutant Ida Larmo. Øyvind Strømmen ser på grensen mellom opphavsrett og satire i debatten rundt omslaget til Aron Flams Det här är en svensk tiger. Nummeret avrundes med en kommentar av redaktøren om det prinsipielle grunnlaget for Prosas redaksjonelle vurderinger på bakgrunn av debatten som oppsto i sommer.

Nummeret kan bestilles her.

God lesing!