Prosa 2020 5 o forside lav

Prosa #5 2020: Fagfornyelsen

27.10.2020

Årets femte utgave av Prosa handler om Fagfornyelsen. Fokus ligger på tverrfaglige temaer i de nye læreplanene som ble tatt i bruk i høst, og på hvordan digitalisert undervisning påvirker lærer og elev.

Mange interessante perspektiver åpner seg når man ser nærmere på hvordan de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling krysser hverandre.

I dette nummeret kan du lese Jørgen Moltubaks essay om undervisning i digitaliseringens tid, som blant annet peker på det paradoksale i vektleggingen av individuell prestasjon når samarbeid alltid har vært så avgjørende for å lykkes. Øystein Jetne ser på fire nye læreverk i norsk for Vg1, mens Kristian Bjørkdahl undersøker hvordan temaet bærekraftig utvikling legges fram i ulike læreverk, og hevder at referansen til et enhetlig «vi, mennesker» dekker over reell ulikhet og konflikt. Aasne Jordheim skriver om den kritiske refleksjonens paradoks, og spør hva som skjer når kritiske spørsmål rokker ved elevenes verdensbilde og identitet. Og i bokessayet «Mytenes Jens» leser Heming H. Gujord Kaja Schjerven Mollerins antologi om Jens Bjørneboe i lys av erfaringene fra #metoo, og blir skamfull i gjensynet med Jonas.

I kritikkseksjonen skriver Ida Carine Longva om å lære å lære bort livsmestring i anmeldelsen av Audun Myskja og Camilla Fikse (red.): Perspektiver på livsmestring i skolen. Espen Ytreberg anmelder Johan L. Tønnesson og Marte Blikstad-Balas’ Inn i sakens prosa, Elin Lindberg skriver om Jørgen Moltubaks Improvisasjon i klasserommet, mens Anne Merethe K. Prinos leser Gaute Brochmanns De digitale prøvekaninene og Bjørn Gabrielsens Skjermslaver. Avslutningsvis hevder Eric Nævdal at Per Espen Stoknes’ Grønn vekst representerer en distraksjon fra nødvendige tiltak i klimapolitikken.

I tillegg inneholder Prosa 5/20 intervju med debutant Ulrik Eriksen, Hilde Sandviks refleksjoner rundt Claes Arvidssons Söta bror og debattinnlegg fra Erik Martiniussen.

Den flotte forsideillustrasjonen er tegnet av Egil Nyhus. Design av Johanne Hjorthol.

Nummeret er nå i salg. Det kan også bestilles direkte her.

God lesning!