Prosa 2 2024 forside (1)

Prosa #2 24: Akademisk frihet

07.06.2024

Forskere har frihet til å søke sannheten på den måten de vil, men denne friheten er truet fra mange kanter. Nummeret er det første med Roman Linneberg Eliassen som redaktør.

I Gaza har alle universiteter nå blitt ødelagt, forskere er drept og fordrevet, og i vestlige land sanksjoneres akademikere og studenter som ytrer seg mot krigen. Dette kan du lese om i Kjerstin Gjengedals reportasje om Scholars at Risk, hvor vi også møter den palestinske forskeren Asmaa Abusamra på flukt fra Gaza til jobb ved UiO.

Silje Pilebergs reportasje om akademisk frihet i Norge viser at den er truet fra både næringsliv, politikk og fra innsiden. Hun har intervjuet blant andre Forskerforbundets leder, Guro Lind og Jonas K. Nøland, som ble refset av sin egen rektor ved NTNU etter noe som lignet en instruks fra NHO.

Pileberg har også intervjuet forskningsminister Oddmund Hoel. Politikeres rom til å mene noe om forskning er i alle fall ikke større enn det bør være, sier han.

I vårt skriftlige Prosa-seminar om akademisk frihet tar fire forskere bladet fra munnen og forteller om hvordan deres frihet til å forske og ytre seg har blitt innskrenket på grunn av blant annet næringsinteresser, faglig uenighet og utrygg jobbsituasjon.

I vår nye spalte «Rett på sak» kommenterer Gisle Selnes den nye universitets- og høyskoleloven.

Kaja Rindal Bakkejord er intervjuet i vår nye oversetterspalte. Regine Rørstad Torbjørnsen har oversatt Wilhelm von Humboldts klassiske tekst om akademisk frihet og skrevet en introduksjon til denne.

Kritikk, kommentarer, debatt og protester:

  • Aurora Mykkeltveit kommenterer Torgeir Wittersø Skanckes Uglenes tale.
  • Anja Sletteland kommenterer Anne Kalvigs Kjønnstru.
  • Maria Refsland anmelder Kristin Gjesdals Opprørerne.
  • Mohamed Abdi anmelder antologien om Nansen og Bohr, redigert av Jacob Lothe og Helle Porsdam.
  • Varg Lukas Folkman anmelder Sigurd Hvervens Hegel.
  • Ika Kaminka anmelder Stefka G. Eriksens Oversetternes rolle i middelalderens Norge
  • Erik Lundesgaard anmelder tre bøker om kvalitativ metode fra Cappelen Damm Akademisk
  • Heidrun Åm anmelder Chris van Tullekens Ultraprosessert.
  • Håvard Brede Aven anmelder antologien Antropocen, redigert av Marius Timmann Mjaaland, Dag O. Hessen og Thomas Hylland Eriksen.
  • Torgeir E. Sæveraas har skrevet debattinlegg om sakprosa og kunstbegrepet.

Johanne Hjorthol har redesignet tidsskriftet.
Signe-Lill Valkvæ har laget forsideillustrasjonen.

Kjøp Prosa her