Mathilde Fasting

Kampen om velferden

Fire nye bøker om velferd og velferdspolitikk ønsker å diskutere kvalitet og hva som er gode velferdstjenester, og å avdekke kritikkverdige forhold. Men ved utelukkende å kritisere private velferdstilbydere bidrar ikke bøkene til en konstruktiv debatt, men i stedet til å sementere skyttergravene.