Frida Sebina Skatvik

Professorale reiser i tid

Store spørsmål reises i to nylig utgitte bøker om begrepet tid. “Finnes det en tid i verden, eller er det noe vi mennesker har konstruert oss?” spør sosiologen. “Hva er tid?” spør filosofen. Svarene blir, ikke overraskende, ganske ulike.