Børge Brende

Milliarden utenfor

Noen av oss vil huske kaken læreren bruk­te for å illustrere den globale skjevforde­lingen: Da Kari og Knut åt seg fordervet på den rike siden av bordet mens resten av klassen ble avspist med et lite stykke uten pynt. Et enkelt grep som skapte viktig og riktig engasjement.