Frihet, hage og ferdaminner

28.02.2011
Omslag frihetens arhundre

[ingress size=“12”]Sakprosamiljøet ved Universitetet i Oslo leser mye sakprosa og faglitteratur, og deler sine beste bokstunder med Prosas lesere. Leserne denne gang er ph.d.-stipendiat Gudrun Kløve Juul, universitetslektor Jan Grue, professor Kjell Lars Berge og professor Johan L. Tønnesson.[/ingress]

Her er fem leseopplevelser som favner bredt.

Omslag frihetens arhundre nettet

Finn Olstad
Frihetens århundre. Norsk historie gjennom de siste hundre år
Pax 2010


Med denne utsikten skriver Olstad seg bramfritt inn i tradisjonen fra Sars, Seip, Slagstad og Sejersted, og han fører diskusjoner med de tre siste – og andre historikere – underveis. Ikke ”nøytral” historieskrivning altså, men en fascinerende fortelling med argumenterer for at kampen om frihet gir selve nøkkelen til å forstå vår nære fortid. Sentralt står arbeiderklassen, som Olstad ikke forstår som en ting, men som ”et ledd i en spesiell måte å fortolke verden på”. Boka har allerede vært på ”Prosalista”, men har ikke fått tilstrekkelig oppmerksomhet, og må nå rykkes ut av skyggen fra de fire på S.
Bokomslag det spirer og gror nettet

Solveig Hellmark (forfattar og illustratør)
Det spirer og gror. Hagekalender for alle barn og andre nybegynnarar
Til norsk ved Øystein Rosse
Samlaget 2005


Det spirer og gror kombinerer tilgjengelegheit og fagleg djupn. Kanskje noko av lykelen ligg i grepet om tid og rom: Ein hage, med tre personar (tvillingar på ni år og morfar), gjennom eitt år. Kvar månad får fire sider kvar med enkle tekstar om gjeremål i hagen og aktivitetar som tvillingane held på med, supplert med instruerande tekstboksar og teikningar. Boka er autoritet for altan- og vindaugskarmprosjekt, og høgtlesestoff for ein fireåring interessert i nye ord: løvetannjern, klohakke, jernrive.
Bokomslag ferdaminne siste nettet

Jon Severud
Ei gjenreise. Ferdaminne etter A.O. Vinje
Samlaget 2010


Jon Severuds bok feirer Vinjes Ferdaminne 150 år etter at denne journalistiske og litterære klassikeren kom ut først gang. Feiringen gjennomføres ved at Severud gjentar Vinjes reise, og idet han skriver om reisen, tar han i bruk Vinjes erfaringsnære, kunnskapstunge og refleksjonsrike, og ikke minst intellektuelt krevende, skrivemåte. Gjennom sin omfangsrike bok skriver Jon Severud en fascinerende kommentar til den politiske, kulturelle og økonomiske utviklingen som har preget det norske samfunnet siden 1860. En intellektuell nytelse.
Bokomslag solvguttene nettet

Olav Christensen & Tove Valmot
Lyden av fellesskap
Aschehoug 2010


Eitt ”forfatter”namn bak denne fengjande forklaringa på kult(ur)fenomenet Sølvguttene manglar: Fotografen Øyvind Markussen. For dette er ei bok i coffee table-format full av gneistrande snapshots, men også med tekst gjennomsyra av energi og vilje til å formidle, noko som gjer den ueigna til å liggje i ro på noko kaffibord. Vi kjenner att etnologen Christensens faglege klo, men gler oss over at både han og Valmot er ambisiøse sakprosaskribentar.
Bokomslag dave eggers nettet

Dave Eggers
Hva er dette hva
Oversatt av Hege Mehren og Isak Rogde
Gyldendal 2009


Bokomslag dave eggers zaitoun nettet
Dave Eggers
Zeitoun
Mc Sweeney’s 2009

I 1983 brøt det ut borgerkrig i Sudan. Én av de foreldreløse guttene som tilbrakte mange år i flyktningeleire var Valentino Achak Deng – som til slutt kom seg til USA. Sammen med forfatteren Dave Eggers fikk han skrevet sin selvbiografi – som nok måtte bli en roman. Eggers’ neste, beslektede bok, Zeitoun, er en dokumentarbok om en familiefar som ble urettmessig internert i tiden etter at orkanen Katrine ødela New Orleans. At den første klassifiseres som skjønnlitteratur og den andre som sakprosa, handler om etterprøvbarhet og dokumentasjonsmuligheter. Begge bøker er drivende godt fortalt, og har sterk politisk relevans.