Jo Bech-Carlsen

Subjektiv saklighet

En bok som berører mange interessante problemstillinger. Men redaktørene gjør for lite ut av stoffet sitt.

Norunn Askeland og Eva Maagerø (red.)
Om å utfordre vanen. Samtaler om litterær sakprosa
Cappelen Damm akademisk, 2014