Gry Cecilie Lund

Moralismens dødvinkel

I en verden hvor angsten for å ikke være bra nok er stor og muligheten for sosiale sanksjoner allerede er overveldende, presenterer Espen Gamlund like godt en moralfilosofi som argumenterer for vår rett til å dømme hverandre.

Espen Gamlund
Kunsten å moralisere
Dreyer, 2021