Fredrik Giertsen

Sjangerhybrid med høy temperatur

Prosaens nebbdyr har den latinamerikanske sjangeren cronica blitt kalt. Antologien med samme navn byr på et sammensatt bilde av dagens Latin-Amerika.

Leila Guerriero og Bente Teigen Gundersen (red.)
Cronica. Sanne fortellinger fra Latin-Amerika
Oversatt av Carina Elisabeth Beddari, Kristian Aaser, Susanne Normann, Stine Linnerud Jespersen, Elida Høeg, Solveig Firing Lunde, Britt Schumann, Signe Prøis og Bente Teigen Gundersen
Camino forlag, 2023