Ukjente forlag fyller hull i markedet

08.08.2011
Gutt bibliotek nettet

Hvorfor låner elevene på skolebiblioteket flest bøker fra forlagene Esstess og Libretto?

Det har samlet seg en gjeng med elever utenfor bibliotekets dører. De står tynnkledde med notatbok og pennal i hendene. Tydeligvis er det prosjektarbeid. Tydeligvis har de blitt sendt på biblioteket for å få svar på noe. Tydeligvis har læreren glemt å informere biblioteket om at en horde er på vei. Og når jeg åpner døra, rekker de ikke komme innenfor døra engang før de lurer på hvor det er bøker om romantikken, masaier, genteknologi eller land i verden. Og jeg følger dem gjerne bort og leter etter stoff for og med dem, for det er jammen ikke alt det er mulig å finne stoff om.

Gutt bibliotek nettet
De store, etablerte forlagene har lite samfunnsaktuell sakprosa å tilby elever på skolebiblioteket. Små forlag tar mye av dette ansvaret. (Foto: Jakob Boserup / Scanpix Denmark)

Det er særlig to forlag som har gitt ut mye av det stoffet jeg trenger til disse skoleelevene. De er ikke blant de store forlagene, snarere figurerer de aldri på toppen av noen som helst forlagsliste. De oversetter og gir ut mengder av bøker med emner skolen etterspør. Esstess og Libretto heter forlagene, og har blant annet utgitt bøker om land i verden, folkegrupper, politiske ideer og en egen serie om Midtøsten, for å nevne noe. En viktig fellesnevner er at bøkene er oversatt fra engelsk eller amerikansk, og til en viss grad bearbeidet for norske forhold.

Jeg skulle ønske meg flere norskproduserte faktabøker om samfunnsfaglige forhold. Naturfagene oppfatter jeg som stadig mer interessert i å produsere bøker for barn og ungdom, og suksessen med for eksempel Mattemagi viser jo absolutt at det er et stort potensial til stede. Er det virkelig slik at ingen politikere, tankesmier, organisasjoner, tvreportere eller samfunnsdebattanter ønsker å skrive bøker om forhold i verden, politiske ideologier eller folkegrupper for barn og ungdom? Eller er det forlagene som ikke tror det er mulig å tjene noe på slike utgivelser? Dette er helt klart utgivelser det må legges en del ressurser i, ikke minst i bøker om andre land.

Jeg ville likevel tro at det var interessant å utforske politiske retninger, etiske spørsmål og temaer som debatteres i samfunnet. Særlig sett i lys av den siste tids debatt om å forenkle språket som benyttes i det offentlige, vil slike bøker være et viktig bidrag for å vekke engasjement og bidra til å forklare sammenhenger. Ikke bare for barn og ungdom, men også for voksne som synes disse temaene er vanskelig tilgjengelige. Inntil videre låner jeg ut bøkene fra Esstess og Libretto i stort tempo, men synes det er trist å måtte gjøre elevene oppmerksomme på at hvis de ønsker å finne en vinkling på stoffet fra norske forhold, må de benytte internett ved siden av. Jeg håper at engasjementet rundt disse viktige temaene i Norge manifesterer seg i utgivelser for barn og unge.

Tre anbefalte samfunnsbøker:

Bokomslag afghanistan nettet

David Downing
Det handler om Afghanistan
Oversatt av Richard Borge
Esstess Forlag 2005

Dette er en enkel og oversiktlig bok om Afghanistan med historie, tidslinjer, fine fotografier og en fyldig ordliste. Layouten er god å lese, vanskelige ord står uthevet og forklares i ordlisten, og det er også utklipp fra avisartikler osv. som bidrar til å sette alt mer i sammenheng. Denne boka er en av flere utgivelser forlaget har om Midtøsten. De har også gitt ut bøker om Iran, Irak, Israel og olje, for å nevne noen. Disse bøkene er stadig aktuelle og etterspørres ofte av elever.

Bokomslag innvandring nettet

Cath Senker
Innvandring
Oversatt av Tom Thorsteinsen
Libretto Forlag 2008 (Serie: Store spørsmål)

Innvandring er et av de stadig aktuelle temaene som går igjen når skoleelever skal skrive oppgave. Denne bokas styrke er at den trekker fram ulike synspunkter, bruker eksempler fra virkeligheten og oppsummerer hovedforskjellene i synspunktene underveis. Flere kapitler innledes av en problemstilling, for eksempel «Skaper innvandringen rasisme?» Det listes så opp synspunkter, argumenter og meninger for og imot, noe som gjør bøkene i denne serien velegnet for drøftingsoppgaver. Serien bidrar også til å sette i gang egne tankeprosesser og byr på gode argumenter til bruk i diskusjoner. Noen minus er det likevel også: Ordlista er god, om enn ikke helt ut dekkende. Skriftstørrelsen er så liten at den er utfordrende å lese. Og tidsaksen er mangelfull og springende. Jeg tror nok meningen er å vise at innvandling har funnet sted til alle tider, men utvalget er for snevert.

Bokomslag sahara nettet

Nicola Barber
Slik lever de i Sahara
Oversatt av Richard Borge
Esstess Forlag 2011 (Serie: Fremmede kulturer)

Et av temaene som har seilt opp med full styrke i læreplanene, er urfolk og deres liv og kultur. Så langt har det blitt utgitt bøker om f.eks. sherpaer, masaier m.m. i denne serien. Jeg håper derfor at det også skal komme en slik bok om samer med enkel tekst og gode illustrasjonsbilder. Denne serien fungerer best for barneskolen, men har også en del bilder og kart som kan benyttes på ungdomstrinnet. Det er lite og enkel tekst, men lagt desto mer vekt på gode bilder, enkle, men viktige fakta samt en test der man kan sjekke om man kunne levd som tuareg selv. Ordforklaringene er greie, og stikkordregisteret likeså. Serien gir kort, innblikk i ulike befolkningsgrupper, og pirrer nysgjerrigheten min etter å finne ut mer om disse. Det virker dessverre som om det har gått litt vel fort i korrekturen her og der, men det overskygges helt av det flotte bildematerialet.