For mye biografisk fakta

02.03.2011
Hitler forsiden nettet

Få biografier som utgis for barn og ungdom i dag kan måle seg mot Gyldendals Eliteserie fra 1970-tallet. Jeg savner biografier som tør å ta i bruk mer skjønnlitterære virkemidler.

Julaften nærmet seg med stormskritt, og likevel gikk tiden sakte. Helt fra morgenen av hadde jeg sett på pakkene under treet, og der lå den. En firkantet boks, passe tykk til å være det jeg ønsket meg mest av alt. Middagen slepte seg av gårde, men endelig var det på tide å reise seg fra bordet og dele ut gaver. Den firkantede pakken ble hentet fram og merkelappen høytidelig lest opp. “Til Ragnhild fra mamma og pappa”. Jeg rev papiret av, og der var den. Historien om Helen Keller av Lorena A. Hickok og Jo Polseno (ill.), en av mange utgivelser i Eliteserien. Jeg husker ikke hva annet jeg fikk den julen. Jeg verket etter å begynne å lese. Og når jeg endelig fikk lov til å gå fra julefeiringen dukket jeg ned i Helen Kellers fantastiske liv og utvikling.

Til dags dato er dette en av mine største leseropplevelser, og jeg er ikke alene. Svært ofte kommer foreldre til biblioteket for å spørre etter biografiene fra Eliteserien, og deretter kommer ofte barn og ungdom på egenhånd for å få flere titler. Det er noe spesielt ved dette å lese om virkelige personer. Man kan følge utviklingen i verden gjennom årstall, man leser om hva de ulike biograferte personene fikk til selv om de ofte kom fra dårlige vilkår, og man blir fascinert over at dette faktisk har skjedd.

Det er derfor ikke til å undres over at dette er noe forlag satser på, og det finnes et mylder av ulike biografier på ulike forlag. Schibsted forlag har oversatt en rekke biografier beregnet på noe eldre barn, blant annet en ny utgave av Helen Keller. De baserer seg på internasjonale navn fra hele verdenshistorien, og spenner så vidt som fra Tut-Ankh-Amon til Elvis. De er enkle og lettleste, uten å gå særlig i detalj om de biograferte. Cappelen Damm har utgitt flere biografier i sin Faktaløveserie. Disse er svært lettleste, og henvender seg i stor grad til mellomtrinnet. Disse bøkene byr også på et rikt bildemateriale. Cappelen Damm har også utgitt flere lengre biografier, for eksempel om Barack Obama og Adolf Hitler, der man går mer i dybden. Her ser man også i større grad på de historiske og samfunnsmessige forholdene rundt personene, noe som gjør disse biografiene mer velegnet for ungdom og også voksne som ønsker et mer sammensatt bilde av den de leser om. Disse bøkene er mer kompliserte, men tilbyr også bredere perspektiv og er godt skrevet.

Gyldendal forlag har fått flere hundre ungdommer til å stemme frem sine idoler, og samlet disse i serien IKON. Profilerte forfattere og andre med kjennskap til de biograferte har skrevet bøkene, og utvalget tyder på at ungdommer er mer sammensatt enn man kanskje tror. I denne serien finner vi Nelson Mandela, Michael Jackson og Bob Dylan for å nevne noen. Guri Fjeldberg har skrevet en biografi om Astrid Lindgren i denne serien. Biografien vakte oppsikt da den viste frem en del siderav Astrid Lindgren som ikke tidligere var offentlig kjent. I forordet til biografien skriver Guri Fjeldberg en nær og personlig innledning til boka, som flere kritikere har syntes tipper over til å bli vel privat, og som på mange måter tar luven fra hele den biograferte. Langt mindre blest har det blitt rundt Gyldendals serie Biografien om, der kjente forfattere har skrevet om andre forfattere og kunstnere. Disse biografiene byr ikke bare på et livsforløp, men også en beskrivelse av tiden de levde i og bakgrunn for flere av de viktige verkene. Med denne tilnærmingen er disse titlene populære både for særemneskriving, men også for voksne lesere som avskrekkes av de volumiøse biografiene som skrives om forfattere.
Mest omtalt i mediene er Kagge forlags serie Historien om, der flere mer eller mindre profilerte personer har skrevet om ikke bare kjente personer , men også ulike fotballag og popgruppa ABBA. Kagge har bevisst valgt personer med nærhet til emnet. Mest kjent er vel Anniken Huitfeldts bok om Gro Harlem Brundtland. Denne utløste en sterk debatt der FRP ønsket at den ikke engang skulle kunne påmeldes innkjøpsordningen. Boka som sådan er svært enkel i språket og virker for meg som den er skrevet nesten litt etter stikkord. Det er heller ikke rom for noe særlig kritiske vinklinger. På den annen side merkes engasjementet selv i få og enkle ord, og det er også tilfellet i flere av Kagges utgivelser. Ved å bruke forfattere som står tett inntil eller er svært opptatt av emnet eller personen, skaper man en nærhet, åpner for unike detaljer, nye tilnærmingsmåter og overraskende opplysninger.

Kagge er også det forlaget som i størst grad har klart å fange de unges interesse ved å gi ut bøker om aktuelle personer unge er opptatt av. Målgruppen kan diskuteres, likeså innholdet. Det er på langt nær nok informasjon i disse bøkene til at blodfans får dekket sitt behov for informasjon om ulike stjerner. På den annen side er enkle bøker om temaer eldre barn og ungdom er opptatt av, en inngang inn i lesing for de som ikke har funnet noe av interesse i bokhyller ellers. Dette mener jeg har en stor verdi, som langt overskygger de innvendinger man ellers kan ha mot språk og fremstilling. I 2011 har Kagge nok en gang bevist sin teft og aktualitet ved å utgi både en biografi om Petter Northug før VM i Oslo og om Roald Amundsen ved inngangen til Polaråret. I bibliotekenes og skolens rop etter lettleste bøker for ungdom som sliter med lesing, er det vel verdt å henlede oppmerksomheten på disse titlene og andre biografier for barn og unge.
Personlig savner jeg Eliteseriens oppbygging, der biografien ble fortalt mer som en biografisk roman der forfatteren tillegger den biograferte tanker, følelser og observasjoner. Jeg følte en nærhet med den jeg leste om i en helt annen grad enn de faktaorienterte tekstene som dominerer biografier utgitt for barn og ungdom i dag Jeg beholder derfor bøkene i serien på biblioteket så lenge de henger sammen, og ser heller ikke bort fra at de kan bli utgitt på nytt som så mange andre serier foreldre holder av.

Tre anbefalte biografier:

Omslag ikon diana nettet

Ingelin Røssland
Diana
IKON-serien. Gyldendal forlag 2010

Fascinasjon for et menneske man aldri har møtt, og likevel vet utrolig mye om. Ingelin Røssland klarer å videreformidle det båndet man kan føle til et idol, og går inn i mange av mytene, ryktene og bildene verden kjenner. Hun gjør det med både undring og sårhet, og jeg ble grepet av hennes evne til å ville se bak overskriftene og alt som er skrevet, hevdet og ment av andre. Dette er også en av de ytterst få biografiene for barn og ungdom på nynorsk.

Omslag bill gates biografi nettet

Kjell Ola Dahl
Fortellingen om Bill Gates: nerden som ble verdens rikeste mann og ga bort pengene sine.
Historien om-serien. Kagge forlag 2009

Fortellingen om Bill Gates synes jeg er utrolig, og på mange måter mer egnet for et filmmanus. Beskrivelsen av nerden og einstøingen som allerede fra 13-årsalderen begynte det som skulle føre til innflytelse over hele verden, er spennende. Ikke minst er utviklingen som skjer innad i Gates interessant. Fra en overlegen holdning over hva han har klart å få til, til møtet med kona Melissa som åpner øynene for nøden i verden. Kjell Ola Dahl klarer i et enkelt språk å skape både medfølelse og forståelse.

Hitler nettet

Knut Lindh
Adolf Hitler: blod og ære
Cappelen forlag 2006

Denne biografien er en av de noe lengre biografiene, og dermed også en av de grundigere. Her søker forfatteren å peke på hvorfor Hitler ble som han ble, et spørsmål mange har stilt seg. Fremstillingen av familieforhold, oppvekst og de politiske strømningene i Europa og Tyskland gir et annerledes bilde av Hitler enn man har fra krigsbøker. Man ser også en del prosesser som foregår rundt i verden i dag, noe som bidrar til den unge leserens bevisstgjøring. Forfatteren har også gitt ut en biografi i samme utførelse om Barack Obama. Svært forskjellige, men i en del aspekter også overraskende like.

*

Ragnhild Madsen er leder av IBBY Norge, og arbeider som rådgiver innen barne- og ungdomslitteraturfeltet i Skedsmo bibliotek. Hun har blant annet forelest på IBBYs høstkurs, skrevet forfatterhefter for Biblioteksentralen og holdt lesestimuleringsforedrag for elever på alle trinn i og utenfor Skedsmo kommune.

IBBY står for International board on books for young people, og er en internasjonal frivillig organisasjon som arbeider for å fremme barne- og ungdomslitteratur. Det finnes avdelinger i over 70 land.