Jon Severud

Brutte kunnskapsløfter

Skolesektorens problemer og utfordringer blir belyst både fra innsiden og utsiden i to aktuelle debattbøker.

Karl-Eirik Kval
Det store skolesviket
Dreyer, 2014

Magnus Marsdal
Lærerkoden
Manifest, 2014