Hilde Rød-Larsen

Prosa i sakens tjeneste

Hva slags saker er det som brenner for ferske sakprosaister i dag? spør jeg meg før jeg åpner Signatur. Nye norske stemmer. Ved endt lesning synes det mer relevant å spørre hva det er som gjør at noen av disse tekstene oppleves som mer brennende enn andre.

Knut Olav Åmås (red.)
Signatur. Nye norske stemmer
Cappelen Damm, 2014