Kjøp Prosa

Her kan du kjøpe Prosa over disk:
Tronsmo (Oslo)
Norli Universitetsgata (Oslo)
Norli Litteraturhuset (Oslo)
Per Magnussen bokhandel (Oslo)
Boksalongen (Bergen)
Joker Spilde (Bergen)
Camino bok (Fredrikstad)

PROSA utgis med seks nummer årlig, tre nummer i vårsemesteret og tre nummer i høstsemesteret.

Prosa selges i hovedsak gjennom abonnement, men enkelteksemplarer kan også kjøpes i noen bokhandeler (se venstre marg) og i nettbokhandelen til Tekstallmenningen.

Priser for 2022:
Løssalg: 115,-
Studentabonnement: 450,-
Privat abonnement: 565,-
Institusjonsabonnement: 680,-
Folkebibliotek: 170,- (Sponset)
NB: Prisene blir oppjustert årlig 1. januar.

Bestill abonnement:
Abonnement på Prosa håndteres av Tekstallmenningen. Bestill ordinært abonnement her.

Ønsker du å bestille studentabonnement, kan du sende en epost til: kontakt@tekstallmeningen.no

Sponset abonnement til folkebibliotek bestilles gjennom NBF Tidsskriftformidlingen.