Kjøp Prosa

Her kan du kjøpe Prosa over disk:
Tronsmo (Oslo)
Norli Universitetsgata (Oslo)
Norli Litteraturhuset (Oslo)
Bislett bok (Oslo)
Per Magnussen bokhandel (Oslo)
Boksalongen (Bergen)
Joker Spilde (Bergen)
Camino bok (Fredrikstad)

PROSA utgis med seks nummer årlig, tre nummer i vårsemesteret og tre nummer i høstsemesteret.

Prosa selges i hovedsak gjennom abonnement, men enkelteksemplarer kan også kjøpes i noen bokhandeler (se venstre marg) og i nettbokhandelen til Tekstallmenningen.

Priser for 2022:
Løssalg: 115,-
Studentabonnement: 450,-
Privat abonnement: 565,-
Institusjonsabonnement: 680,-
Folkebibliotek: 170,- (Sponset)

Bestill abonnement:
Abonnement på Prosa håndteres av Tekstallmenningen. Bestill ordinært abonnement her.

Ønsker du å bestille studentabonnement, kan du sende en epost til: kontakt@tekstallmeningen.no

Sponset abonnement til folkebibliotek bestilles gjennom NBF Tidsskriftformidlingen.